Kurumsal Değerler

Bizi Arayın

Temel Değerler

Dürüstlük
Asce & Kıral Yapı, çalışanları ve müşterileri dahil iş iletişimi içinde bulunduğu herkese karşı dürüst, açık sözlü ve samimidir.

Doğruluk
Asce & Kıral Yapı, verilen sözün arkasında durur; toplumsal, ahlaki, dini ve iş etiğine dair her türlü değer, iş anlayışının bir parçasıdır.

Saygı
Asce & Kıral Yapı, iş ortaklarına taahhüt ettiği her projeyle ilgili olarak güven ve saygı kazanmak için çok çalışır, söz konusu güven ve saygıyı da korur.

Sağlık ve Güvenlik
Asce & Kıral Yapı, inşaat gibi bir sektörde faaliyet gösteren bir kuruluş olarak insanların zarar görmemesi için son derece titiz davranır ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunar.

Kalite
Asce & Kıral Yapı mükemmeliyetçidir ve hedefi, çalışmalarını ilk seferinde, düzgün ve zamanında teslim etmektir. Asce & Kıral Yapı'nın itibarını belirleyen ise projeleri teslim alan müşterilerdir.

Çevre
Asce & Kıral Yapı, çevre koruma ile ilgili her türlü değere önem verir, hayata geçirdiği projelerde çevre korumacı yaklaşım ve uygulamalara öncelik tanır, çalışanlarını çevresel girişimlere aktif şekilde katılmaları için teşvik eder.


Yol Gösteren Değerler

Ekip çalışması
Tüm çalışanları ve çözüm ortakları Asce & Kıral Yapı'ya katkıda bulunabilir. Asce & Kıral Yapı, bu yaklaşımın ortak başarıyı getireceğine inanır.

Etkili iletişim
Asce & Kıral Yapı, çalışanlarının ve müşterilerinin yerinde karar alabilmeleri için doğru ve güncel bilgileri kendileriyle paylaşır.

Farklılıklar
Asce & Kıral Yapı için farklı yaş, din, etnik köken ve sosyal konuma sahip tüm erkekler ve kadınlar eşit değerdedir, eşit muamele görür.

Teknoloji ve İnovasyon
Asce & Kıral Yapı, faaliyet gösterdiği iş alanında mevcut en son teknolojiyi geliştirir ve uygular. Yeni fikirleri sürekli araştırır ve inceler; sürekli gelişimden ve yenilenmekten yanadır.

Dinamizm
Asce & Kıral Yapı, yaptığı işe değer kazandıracağına inandığı her fırsatı öğrenmek, gelişmek, paylaşmak ve değer üretmek için kullanır.

Tutku
Asce & Kıral Yapı, yaptığı işi sever, ait olduğu iş alanına örnek tutumuyla önderlik eder.

Sosyal sorumluluk
Asce & Kıral Yapı, toplumdaki yaşam kalitesini yükseltme arzusuyla çalışanlarını teşvik eder ve destekler; iş ve çözüm ortaklarını sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılım konusunda teşvik eder.