İlkeler ve Yaklaşımlar

Bizi Arayın

Çevre

Asce & Kıral Yapı, yüksek standartlarda, güven ve estetik değerleri gözeterek müşterilerine kaliteli hizmet vermeyi taahhüt eder. Bunu yaparken de çevreyi koruyan ve çevreci yaklaşımları geliştiren bir anlayışla çalışmalarını yürütür. Mümkün olan en az miktarda atığa neden olurken doğru ve daimi uygulamalarıyla en üst seviyede çevreci yaklaşımlar sergiler. İş faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri en aza indirgemek, çevrenin her yönüyle korunmasını ve çevreci yaklaşımların geliştirilmesini sağlamak temel prensipleri arasında yer alır. Çevre ile ilgili faktörlere karşı olumlu yaklaşım sergilemek de iş planlamalarında ve karar mekanizmalarında dikkate alınacak faktörlerin başında gelir.

Asce & Kıral Yapı faaliyetlerinin olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmek ve çevre ile ilgili hedeflerine ulaşmak için çalışanlarını uygun eğitimlerden geçirir ve çevrenin korunması için şirketin belirlediği yüksek standartları kendi sorumlulukları olarak benimsemelerini sağlar. Çevresel performansını iyileştirmek için alt yüklenicileri ve tedrikçileriyle birlikte çalışır.

Kalite

Kalite, Asce & Kıral Yapı'nın geçmişinde, bugününde ve geleceğindeki en önemli değerdir. Kuruluşun temelinde yer alan Asce İnşaat da Fatih Kıral Mobilya da sadık kaldıkları ve ödün vermedikleri kalite anlayışı ile Türkiye'de ve bulundukları sektörde kalıcı olmayı başarmış kuruluşlardır. Dolayısıyla Asce & Kıral Yapı'nın hedefi de inşa ettikleri binalarda "sıfır sorun"dur. Bu hedefe ulaşmak için eğitim, teknoloji ve tedarikçilere yapılan yatırımdan asla kesintiye ya da tasarrufa gidilmez! Öte yandan hedefimiz olan kalite de Asce & Kıral Yapı bünyesindeki yetkililer tarafından proje aşamasından anahtar teslimi noktasına kadar belirli aralıklarla düzenli olarak denetlenir. Kanunlara, yönetmeliklere uygun, gurur duyacağımız ve güvenle teslim edeceğimiz yapıların sırrı budur...

İş Sağlığı ve Güvenliği

Asce & Kıral Yapı çalışanlarının, taşeronlarının, tedarikçilerinin ve genel halkın sağlığı, güvenliği ve huzuru için sorumluluğu üstlenmeyi taahhüt eder. Bu sorumluluğun üstesinden gelmek için Asce & Kıral Yapı, işi ile ilgili atacağı her adımda sağlık ve güvenlik ile ilgili her konuya öncelikli olarak önem verir.

Asce & Kıral Yapı, üzerinde çalıştığı projeler ve hayata geçirdiği inşaatlar ile ilgili olarak aşağıdakileri mümkün olan en üst seviyede garanti altına almayı taahhüt eder.

  • Yapılar ilgili tüm mesleki, sağlık ve güvenlik mevzuatına uygun olacaktır,
  • Çalışanları, taşeronları, ziyaretçileri ve müşterileri için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayacaktır,
  • İş sağlığı ve güvenliği politikalarının etkili bir şekilde işlemesi için danışmanlarıyla düzenli olarak fikir alış-verişinde ve incelemelerde bulunacaktır,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili performansları gözden geçirmek ve iyileştirmek için gerekli ve uygun önlemleri alacaktır,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular için ayrılan kaynaklar, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığının temin edilmesi için kullanılabilir hale getirilecektir. Asce & Kıral Yapı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli bilgi veya uzmanlığa kendi bünyesinde sahip olmadığı hallerde, yetkili sağlık, mesleki ve güvenlik kuruluşlarında görevli profesyonellerden tavsiye ve danışmanlık hizmeti alacaktır,
  • Asce & Kıral Yapı üst düzey yöneticileri ve idarecileri; çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili tüm konularda uygulamaları başlatmakla yükümlüdürler.
  • Tüm çalışanların sağlık ve güvenlikle ilgili konularda göreceği eğitim ve uygulamalar, Asce & Kıral Yapı için istihdamın doğal bir gerekliliği olarak kabul edilir ve bu durumun tüm çalışanlar tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdakiler, Asce & Kıral Yapı işyerlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası taahhüdünün bir taslağıdır ve Asce & Kıral Yapı işyerlerindeki herkesin sağlık ve emniyetinin sağlanması ve korunması için ilgili herkesin, bunları taahhüt ettiği kabul edilir.

Etik Kurallar

Asce & Kıral Yapı, Türkiye'nin en iyi ve başarılı inşaat kuruluşlarından biri olmak amacıyla yola çıkmıştır. Bu da yüklendiğimiz ya da parçası olduğumuz her projede en güvenli, estetik, kaliteli ve sağlam inşaatları hayata geçirmek üzere Asce & Kıral Yapı olarak tüm elemanlarımızla üstün bir performans göstererek ve tüm etik kurallara bağlı kalarak çalışacağımızı taahhüt etmek anlamına gelir.

Söz konusu etik kurallar Asce & Kıral Yapı'nın en değerli varlıklarından biridir. Asce & Kıral Yapı, tüm ticari faaliyetlerini adil, tarafsız; toplumsal va yasal kurallara bağlı olarak yürütür. İş ilişkisi içinde bulunduğu kişi ve kuruluşların da ticaret etiğine uygun davranmasını bekler ve bu yaklaşımı destekler. Yöneticileri, çalışanları ve temsilcileri görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yüksek iş ve kişisel etik kurallarına uyar; iş ilişkisi içinde olduğu diğer kuruluşların çalışanları, kamuoyu, iş alemi, müşteriler, tedarikçiler, rakip kuruluşlar ve devletin idari birimleriyle olan ilişki ve iletişiminde dürüstlüğü esas alır.

Asce & Kıral Yapı'nın hiçbir yöneticisi ya da çalışanı, kuruluşun etik kurallarını ihlal edemez, ettiği taktirde görevinden uzaklaştırılmak da dahil, gerektiği şekilde cezalandırılacağını kabul eder.